Mål - vilja !

Funderar på när man har satt ett mål för sig själv. Eller gjort en planering.

Vad är det som gör att målet inte nås?
Planeringen inte följs?
Är det för att målet man sagt inte är viktigt eller tillräckligt tydligt?
Planeringen för tajt?
Eller är det vanan som är så stark att den övervinner allt?

Dagens fundering 🤔.